MISTRZOWSKIE WIECZORY LITERACKIE – GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI

Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Gośćmi spotkania będą: córka pisarza, Marta Herling-Grudzińska, autorka esejów i tłumaczeń na temat historiografii Polski między XVIII i XIX wiekiem oraz Piotr Kępiński, poeta i krytyk literacki.

– Według mnie pisarze są od tego, by samodzielnie i odważnie myśleć, a nie przypisywać się do takiej czy innej ideologii – mówił Gustaw Herling-Grudziński w wywiadzie z Joanną Szwedowską i Leszkiem Szarugą w 1995 r. 

– Według mnie pisarz powinien być człowiekiem, który całą swoją istotą angażuje się w to, co pisze – mówił Gustaw Herling-Grudziński. – Nie wykonuje zamówień księcia, lecz pisze to, co myśli. Dlatego tak wielką wagę przywiązuję do tego, by nazywać mnie „pisarzem”. Może to brzmi zbyt szumnie, ale wierzę w posłannictwo pisarza. Wprowadziłem więc podział na pisarzy i literatów po to, by można było odróżnić tego, kto traktuje swoje pisarstwo bardzo serio, od tego, który po prostu urodził się obdarzony talentem pisania i wykorzystuje go zależnie od okoliczności – powiedział.

Marta Herling-Grudzińska – autorka esejów i tłumaczeń na temat historiografii Polski między XVIII i XIX wiekiem. Od 1988 pełni funkcję sekretarza głównego Włoskiego Instytutu Badań Historycznych. Jest odpowiedzialna za archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w fundacji Biblioteka Benedetto Croce. Publikowała artykuły poświęcone piarzowi oraz zajmowała się wydaniami jego dzieł w Polsce i we Włoszech. W 2007 roku została nagrodzona medalem “Gloria Artis” przez Ministra Kultury, a w 2012 roku, nagrodą “Guido Dorso” w dziedzinie kultury. Jest członkinią komitetu naukowego narodowych wydań dzieł Benedetto Croce oraz należy do Narodowego Stowarzyszenia Nauki, Literatury i Sztuki w Neapolu i Akademii Pontaniana. 

Piotr Kępiński – poeta i krytyk literacki. Debiutował w roku 1989 tomem „Most przed źródłem” (Ruch Artystyczny). Do tej pory opublikował dziewięć książek poetyckich a także trzy wybory esejów i szkiców. W latach 2007 – 2016 był jurorem Literackiej Nagrody Europy Środkowej – Angelus, a od roku 2017 do 2019 zasiadał w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content