MISTRZOWSKIE WIECZORY LITERACKIE – MARCIN SENDECKI

Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony twórczości Marcina Sendeckiego – polskiego poety, dziennikarza, krytyka literackiego. Rozmowę z nim przeprowadzi Prof. Piotr Śliwiński – polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Spotkanie odbędzie się 22 września 2023 roku, o godzinie 18:00, w Strefie Kultury Wrocław, w Sali Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56. 

Jakub Nowacki i Weronika Janeczko w „Małym Formacie” (5/2017): “Sendecki stara się ukrywać rozmaite wrażliwości, a jednak dają się one, mimo wszystko, zauważyć w niektórych wierszach. Wspomnienia podszyte zgryźliwością, żalem i uśmiechem od czasu do czasu – jasne, są kruche. Powstaje pytanie, jak mówić o tym, czego nie ma – jak dokonać, użyjmy śmiesznego, niepasującego słowa, operacjonalizacji „już niebędącego”.”

Marcin Sendecki – debiutował w roku 1992 tomem Z wysokości. W latach 80. i 90. związany z pismem “Brulion”. Pracował także w dziale kultury tygodnika „Przekrój”. W 2015 otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii „książka roku” za tom “Przedmiar robót“, a w roku 2022 został laureatem otrzymując nagrodę za całokształt twórczości. W 2017 otrzymał również Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom “W”. 

Prof. Piotr Śliwiński – polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich m.in. „Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej”. Zasiadał w jury Literackiej Nagrody Eurpy Środkowej Angelus, obecnie jest w skłądzie kapituły Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Poznańskiej Nagrody Literackiej. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content