MISTRZOWSKIE WIECZORY LITERACKIE – ZBIGNIEW HERBERT

Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta. 
Gośćmi spotkania będą: Andrzej Franaszek– krytyk literacki, autor książki, „Herbert. Biografia. Niepokój”oraz profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Adam Poprawa, poeta, prozaik, krytyk literatury. 

Spotkanie odbędzie się 7 września 2023 roku, o godzinie 18:00, w Strefie Kultury Wrocław, w Sali Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56. 

„​​Zbigniewa Herberta czytającego wiersze słuchałem zaledwie parę razy, ale jedna z tych okazji miała wymiar symboliczny. (…) Była to –Potęga smaku. Jej pierwsze publiczne odczytanie. Pamiętam, że zanim ktokolwiek się odezwał, wszyscy patrzyliśmy po sobie długą chwilę. Co myśleli inni, mogłem tylko zgadywać, ale mnie samemu – pamiętam wyraźnie – przemknęło w owej chwili przez głowę zdanie dotyczące mającego niebawem nastąpić powrotu Herberta na Zachód: „Będzie nam Ciebie w kraju brakowało, Zbyszku”.” – pisał Stanisław Barańczak (Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000)

dr hab. Andrzej Franaszek – krytyk literacki, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Laureat, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki. Autor m.in. książek: „Herbert. Biografia. Niepokój”, “Miłosz. Biografia” 

dr. hab. Adam Poprawa – literaturoznawca, krytyk literacki, prozaik. Pracuje na polonistyce Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikował w „Czasie Kultury”, paryskiej „Kulturze”, „Literaturze na Świecie”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym” i innych pismach. Zasiadał w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.