MISTRZOWSKIE WIECZORY LITERACKIE – EWA LIPSKA

Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony twórczości Ewy Lipskiej – poetki i felietonistki. Z pisarką rozmawiał będzie prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Adam Poprawa, poeta, prozaik, krytyk literatury.

“Wiemy, że Lipska posługuje się paradoksem, konceptem, ironią, że jest sceptyczna, agnostyczna, a światoobraz jej twórczości wyznaczają motywy domu (a raczej bezdomności), dziecka, snu, choroby, szaleństwa, śmierci, egzystencjalnego lęku i niepokoju o losy świata. Uznawana jest za poetkę mroczną, walczącą jednak z pokusą rezygnacji. Postrzega się ją jako pisarkę trudną, ewoluującą, próbującą struktur nie tylko lirycznych, lecz także epickich, narracyjnych, dramatycznych. Uznawana jest za autorkę doskonale czującą tętno współczesności i żywo na nią reagującą. Wskazywano niekiedy, że interesuje ją człowiek uwikłany w historię, a więc, co dla minionego wieku znamienne, poddawany opresji, nie tylko politycznej, lecz także duchowej.” pisze Arkadiusz Morawiec dla Adam Mickiewicz University Press

Ewa Lipska – jedna z najwybitniejszych współczesnych poetek. Felietonistka i autorka tekstów piosenek. Współzałożycielka, redaktorka i współpracowniczka kilku pism, m.in. miesięczników „Pismo” i „Kraków”. Przez wiele lat pracowała w polskiej dyplomacji w Austrii, była dyrektorką Instytutu Polskiego w Wiedniu. Współzałożycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i wiceprezes polskiego PEN Clubu. Otrzymała wiele nagród, m.in. w 2011 r. Nagrodę Literacką Gdynia, a w 2019 r. została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, za całokształt twórczości.

dr. hab. Adam Poprawa – literaturoznawca, krytyk literacki, prozaik. Pracuje na polonistyce Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikował w „Czasie Kultury”, paryskiej „Kulturze”, „Literaturze na Świecie”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym” i innych pismach. Zasiadał w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content