MISTRZOWSKIE WIECZORY LITERACKIE – JAN POLKOWSKI

Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony twórczości Jana Polkowskiego – poety i prozaika. Rozmowę z nim przeprowadzi profesor Dorota Heck, historyk i krytyk literatury.

„W jego wierszach mieszało się antykomunistyczne zaangażowanie (dalekie wszakże od tendencyjnych uproszczeń) z perspektywą kontemplacyjną i metafizyczną. Obecne w tej poezji problemy winy, zdrady i krzywdy nie są relatywizowane wyłącznie do momentu historyczno-politycznego, ale prowokują do pytań o kondycję ludzką w ogóle.” – Jarosław Klejnocki

Jan Kazimierz Polkowski – poeta, prozaik, redaktor, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1992 rzecznik prasowy rządu Jana Olszewskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Jako poeta zadebiutował publikując swoje utwory w 1978 w kwartalniku „Zapis”, w tym samym roku założył wychodzące w drugim obiegu czasopismo „Sygnał”. W latach 1983-1990 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Arka”, a od 1990 – „Czasu Krakowskiego”.

Profesor Dorota Heck – historyk i krytyk literatury, profesor nauk humanistycznych. Publikuje m.in. w „Toposie”, „Arcanach”, „Perspektywach Kultury”. Interpretuje twórczość Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta. Laureatka nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2001, 2011) i wyróżnienia kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2016).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content