MISTRZOWSKIE WIECZORY LITERACKIE – MAREK NOWAKOWSKI

Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony twórczości Marka Nowakowskiego. Gośćmi spotkania będą: dr. hab. Karol Maliszewski, poeta, krytyk literacki, literaturoznawca, oraz Prof. Piotr Śliwiński – polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Spotkanie zaplanowane jest na 9 listopada 2023 roku, o godzinie 18:00, w Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6. 

Wojciech Kudyba rozpoczyna swój artykuł naukowy na temat twórczości Marka Nowakowskiego słowami: “Jeśli rzeczywiście recepcja twórczości Marka Nowakowskiego utknęła w ostatnich latach w samym środku łachy zużytych uogólnień i mniej lub bardziej mylących stereotypów, to warto zauważyć, że nadzieję na odświeżenie i pogłębienie spojrzenia na utwory tego wciąż niedoce- nionego pisarza przynosi narastająca fala zainteresowania przestrzenią literacką, zwana niekiedy przełomem topograficznym w nauce o literaturze.” 

Prof. Piotr Śliwiński – polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich m.in. „Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej”. Zasiadał w jury Literackiej Nagrody Eurpy Środkowej Angelus, obecnie jest w skłądzie kapituły Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Poznańskiej Nagrody Literackiej.

dr. hab. Karol Maliszewski – poeta, krytyk literacki, literaturoznawca. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”. Laureat m. in. nagrody im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w 1999 r., a w 2007 roku nominowany do NIKE za zbiór krytyk literackich „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”. Obecnie pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content